„Krok po kroku” doszliśmy do celu!

Film został sfinansowany z kieszeni osób, które chciały go zobaczyć. Chciały doświadczyć tego wzruszenia, dzielić z Fryderykiem emocje choćby przez ekran komputera. Dziękuję społeczności Klubu 555 i wszystkim darczyńcom za to, że obdarzyli mnie zaufaniem i wysłali mnie do Santiago de Compostela, żebym zarejestrowała wędrowca u celu. 

Zapraszam do oglądania! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ys2so3E0ifM